Back to top

Eva

Jag är EVA. Jag löser problem.

30 nya lösningar. 4 patenterade uppfinningar. En revolution.

Slutligen presenterar Spencer Eva. Eva antar så många nya funktioner, så många kreativa lösningar, så många nya mekanismer och funktioner som vi kunde prata om dem i flera dagar. Men vi vet att din tid är dyrbar.

Det är därför vi vill visa dig hur dessa innovationer underlättar arbetet (för räddningspersonalen), bättre service (för patienten), och totalt sett en bättre ambulans (för alla, men framförallt för specialfordons tillverkarna).