Back to top

Eva

Jag är EVA. Jag löser problem.

30 nya lösningar. 4 patenterade uppfinningar. En revolution.

Det är lättare nu, eller hur?

Omöjligt betyder bara att du inte hittat lösningen än

#01 Användarnytta

Problem - Tid nödvändig för att återställa utrustning i ambulansen fördröjer avtransporten till sjukhuset.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med ett självstängande system och ihopfällningstid under 2 sekunder.

#02 Användarnytta

Problem - Under en räddningsinsats finns det ingen tid att spara. När du behöver stanna måste det vara omedelbart.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen som tilhandahåller en mekanism för manuella bromsar på bakhjulen lika inutiativt som en reflex.

#03 Användarnytta

Problem - En dålig arbetsställning kan orsaka ryggproblem och det påverkar kvaliteten i arbetet.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med utdragbara övre handtag.

#04 Användarnytta

Problem - I en kritisk situation kan sekunder vara avgörande. Om utrustningen inte är färdig att användas, slösas dyrbar tid bort.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med ett omedelbart öppningssystem som kräver mindre än 2 sekunder att öppna.

#05 Användarnytta

Problem - Utrustning som inte är perfekt avvägd eller sanerad rengjord kan vara en källa för infektioner.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med automatiskt infällbara säkerhetsbälten.

#06 Användarnytta

Problem - Det är inte alltid stolen kan bäras den kortaste vägen dit den behövs.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med handtag som underlättar bärande och är förberett för Spencer Support ryggsäckssystem.

#07 Användarnytta

Problem - Patient transporter i trappor blir ofta långsamma på grund av rädsla för fall, stötar och olyckor.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med bakre handtag med ving öppning.

#08 Användarnytta

Problem - Även den mest erfarne användaren kan ha problem med ny utrustning.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med fastmonterade instruktioner.

#09 Användarnytta

Problem - Ostabila och lösa handtag kan vara en risk för patienten och orsaka olyckor.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med spärrsystem vilket förhindrar att handtagen stängs under användning.

#10 Användarnytta

Problem - Om patienten inte känner sig trygg och stabil under en nedklättring kan hjälparbetet svårare och farligare.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med integrerat ergonomiskt huvudstöd vilket balanserar patienten på sätet.

#11 Patientnytta

Problem - I en nödsituation kan gupp och oljud påverka patientens tillstånd och sinnesstämning.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med självpositionerande hjul vilket gör att patienten sitter bättre.

#12 Patientnytta

Problem - Problematiken med säkerhetsbälten, deras kontakt med marken eller med områden med kroppsvätskor kan bidra till olika typer smittöverföring.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med automatisk bältesspännare vilket innebär snabbt och säker användning och förvaring.

#13 Patientnytta

Problem - Ostabilitet för patienten på utrustningen förlänger insatstiden och är en säkerhetsrisk.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen gjord av SPEN-TEX, med glidskyddande dyna.

#14 Patientnytta

Problem - I en kritisk situation är utrustningens pålitlighet direkt avgörande för patientens säkerhet.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med ergonomiskt säte och stoppade armstöd. Detta förbättrar greppet och ökar komforten för kroppsdelar som påverkas av transporten.

#15 Patientnytta

Problem - Stimulering av patienten kan orsaka uppkomst av trauma under transport.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med formad ram, anpassad för alla underlag.

#16 Patientnytta

Problem - Att försumma den snabba och säkra positioneringen av patientens fötter omöjliggör perfekt immobilisering.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med avancerat fotstöd.

#17 Patientnytta

Problem - Oljud under transporten är stressande för patienten och försvårar samarbete.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen som är gjord för att absorbera ljud under arbetet.

#18 Tekninska fördelar

Problem - Användbarheten av utrustningen mäts i hur den kan anpassas till olika typer av situationer.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med inställbar trappsläde som kan anpassas efter trappans lutning och patientens vikt.

#19 Tekninska fördelar

Problem - Den perfekta utrustningen är den som håller över tid samtidigt som den bibehåller samma prestanda som dagen du köpte den.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med patenterade aktiva bältessträckare.

#20 Tekninska fördelar

Problem - Ett högkvalitativt transportsystem är inget värt utan ett högkvalitativt fixationssystem.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med 20G-testat fixationssystem.

#21 Tekninska fördelar

Problem - Oljud orsakat av transporten begränsar vården av patienten och ökar känslan av oro hos patienten.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med teknik som kan absorbera alla typer av oljud.

#22 Tekninska fördelar

Problem - Dålig synlighet under en räddningsoperation kan förvandla en olycka till en tragedi.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med extra synbara reflexband (upp till 1,5 km).

#23 Tekninska fördelar

Problem - Den främsta orsaken till förseningar i räddningsarbetet är hindrande delar som försämrar prestandan under arbetet.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med självpositionerande patenterade hjul, vilket innebär bättre styrning, bättre och säkrare sittposition för patienten samt minskar oljud.

#24 Tekninska fördelar

Problem - Sen inbromsning kan orsaka skador på operatören och patienten.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med inutiativ mekanism vilket minskar tiden vid inbromsning.

#25 Tekninska fördelar

Problem - Bristfällig förvaring av utrustningen i ambulansen försämrar dess effektivitet vid användning.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med automatisk lås och säker förvaring.

#26 Tekninska fördelar

Problem - Användarvänligheten hos utrustningen beror till stor del av små detaljer som ökar prestandan vid användning.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med färgmarkeringar för mekaniska kopplingar.

#27 Tekninska fördelar

Problem - Att ha allt du behöver i en nödsituation är avgörande för ett effektivt och snabbt omhändertagande.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med integrerat utrymme för syrgasbehållare.

#28 Tekninska fördelar

Problem - I nödsituationer finns det ingen tid att tänka. Varje tillbehör måste vara i sin plats och klar att använda.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med integrerad droppställning.

#29 Tekninska fördelar

Problem - Att vara utrustad för varje typ av situation kan vara avgörande för en bra insats.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med integrerat utrymme för utfällbart benstöd.

#30 Tekninska fördelar

Problem - En perfekt utrustning är inte perfekt om det krävs allför mycket träning, övningar och utbildning. Perfekt utrustning är alltid klar att användas.
Lösning - EVA. Den enda stolen i världen med permanenta skyltar, etiketter och varningssignaler.