Back to top

Eva

Mam imiê Eva. Jestem lekarstwem na wszystkie twoje problemy.

30 unikalnych rozwi±zañ. 4 patenty. Jedno unikalne, rewolucyjne rozwi±zanie.

Czy chcia³by¶ mnie poznaæ?

Jeste¶my tu, by poznaæ siê nawzajem. Jeste¶my tu, by zwiêkszyæ bezpieczeñstwo.

Je¿eli chcesz poznaæ Evê, Eva chêtnie pozna Ciebie.
Mo¿esz do niej napisaæ, zadzwoniæ, wys³aæ wiadomo¶æ.
Nie pozwól, by musia³a czekaæ.

Zadzwoñ +39 0521 541111 i zapytaj o Evê.
Lub napisz eva@spencer.it
Or even write an sms to the number +39 348 4514773.

U¿ywasz Facebook'a? ? Je¶li tak, dodaj mnie
do znajomych. Do zobaczenia!

Je¶li korzystasz z Youtube, proszê zapisaæ siê do mojego kana³u na YouTube i obejrzeæ wszystkie moje filmy.

Zgodnie z art. 13 Dekretu Legislacyjnego z 30 czerwca 2003, nr 196

Firma Spencer Italia s.r.l. a socio unico chroni prywatnosc wszystkich osób odwiedzajacych jej strony internetowe. Firma Spencer Italia s.r.l. a socio unico nie bedzie zbierac, przy uzyciu niniejszej strony internetowej, danych osobowych umozliwiajacych identyfikacje osoby odwiedzajacej (np. nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, lacznie: danych osobowych"), z wyjatkiem sytuacji, gdy zostaly one przekazane dobrowolnie, np. przy uzyciu formularza kontaktowego. Jesli nie chca Panstwo, aby Panstwa dane zostaly zebrane, prosimy o ich nieprzekazywanie. W zadnym przypadku Panstwa dane osobowe nie zostana przekazane osobom trzecim ani tez udostepnione osobom trzecim do celów handlowych.